އައުކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އއ. ހިމަންދޫގެ އައު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 17 ޖޫން 2021 ގައި ހުވާކުރި

Read more