ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ މަދަހަ މުބާރާތް

ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ މަދަހަ މުބާރާތް 30 މާރިޗް 2023 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:30 ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 68 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ކައުންސިލުން ހަދިޔާއެއް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ކިޔާވާނިމުން ވަގުތުން ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ 1 ވަނައަށް 40 އިންޗި ސްމާޓް ޓީވީއެއް، 2 ވަނައަށް ބައިސްކަލެއް، 3 ވަނައަށް މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއް އަދި އުމުރުފުރާތަކުންނާއި ގޮފިތަކުން ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ކުދިންނަށް އިނާމް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކުން ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ބައިވެރިންނަށް އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *