ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ޑާކު ޓައުން ކާމިޔާބްކޮށް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ކައުންސިލުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ޑާކް ޓައުން އިން ކާމިޔާބް ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ސިކްސަ ސައިޑް

Read more