އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުން

ކައުންސިލް ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިއަދުވަނީ ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *