އަރި އުތުރު ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުން

އަރި އުތުރު ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ހިމަންދޫ ވޮލީ ޓީމް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިލަންގައި ހިމަންދޫ ޓީމް ވަނީ ކުޅެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *