މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 26 ޖުލައި 2023 ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ހެނދުނުގެ ސައިފޮދެއް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

Read more

ސަރުކާރުން ހިމަންދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުން

ސަރުކާރުން ހިމަންދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދުވަނީ ރަސްމީކޮށް ފެށިފައެވެ. ރަސްމީކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ އަޙްމަދު

Read more

ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޭމްޕް ހިންގުން

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން. ކަނބަލުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލް އަދި އތމ ކެމެޓީގެ ފަރާތުން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހޭންޑްބޯޅަ

Read more

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިމާވެށި ކުލަބުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިމާވެށި ކުލަބުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިމާވެށި

Read more

މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިން އިސް ނަގައިގެން މި އަހަރުގެ މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ އެންމެހާ މަންމައިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ

Read more