ހިމަންދޫގައި ކޮވިޑްގެ ބަލި ފެތުރެމުންދިޔުމާއިގުޅޭ

     ހިމަންދޫއަށް އީދު ޗުއްޓީއަށް އައުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެދިޔަ މިރަށު ރައްޔިތަކު ކޮވިޑް 19 ބައްޔަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ހެދުމުގެ

Read more

ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ރަށަށް ގެނައުން

     ވިޔާނުދާ އަމަލުތަކުން ޒުވާނުން ދުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއިއެކު ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް

Read more