ކައުންސިލް މަދަހަ މުބާރާތް

އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ބައިވެރިން ފޯމް ފުރާއިރު ބެލެނިވެރިޔާގެ ބައިގަ ފުރިހަމަ ކުރާނީ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތެވެ.